×

SINA IRANIZADEH

سینا ایرانی زاده

در سال 1385 اولین پروژه کاری که یک ساختمان 32 واحدی در شهرک بیمه بود در زمینه طراحی و ساخت کمد و کابینت به اتمام رساند.

او مدیریت فروش شرکت آوانگارد را به مدت 6 سال در کارنامه کاری خود دارد که در سال های آخر به شراکت در آن مجموعه انجامید.

از سال 1389 شخصا به صورت مجزا کار خود را با یک گروه 15 نفره با برند سینا ایرانی زاده آغاز کرد و اولین شعبه خود را جنب شهرداری فشم واقع در میدان فشم افتتاح کرد.

WATCH
THE VIDEO

PROJECTS

توضیحی درباره انواع پروژه های شرکت در این قسمت قرار میگیرد. توضیحی درباره انواع پروژه های شرکت در این قسمت قرار میگیرد. توضیحی درباره انواع پروژه های شرکت در این قسمت قرار میگیرد. توضیحی درباره انواع پروژه های شرکت در این قسمت قرار میگیرد.

REQUEST AND INITIAL VISIT

درخواست بازدید اولیه

جهت بازدید و برآورد هزینه خود توسط کارشناسان حرفه ای ما، فرم را تکمیل و ارسال نمایید.